Το Ηχητικό Παιχνίδι στη Μουσική Εκπαίδευση: Κρόνος, ένα Παιχνίδι Ρόλων

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Ροβίθης, E., Φλώρος, Α., & Μνιέστρης, Α. (2015). Το Ηχητικό Παιχνίδι στη Μουσική Εκπαίδευση: Κρόνος, ένα Παιχνίδι Ρόλων. Πρακτικά του 1oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Καλλιτεχνικής Παιδείας «Όπου ακούς μουσική: Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις». Πάτρα.

Περίληψη:

Το παιχνίδι αποτελεί ανέκαθεν διδακτική δραστηριότητα. Η εκπαιδευτική προσέγγιση του παιχνιδιού οφείλει να προσαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή και στις ιδιαίτερες ανάγκες των γενεών της ψηφιακής τεχνολογίας. Η παρούσα εισήγηση εκθέτει την πορεία από το παιχνίδι στο ηλεκτρονικό παιχνίδι και τέλος στο ηχητικό παιχνίδι με έμφαση στη διδακτική πτυχή και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους. Έπειτα, εστιάζει σε δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το μοντέλο του παιχνιδιού ρόλων και την ηχητική μηχανική, τα οποία όρισαν τη δομή και το περιεχόμενο αντίστοιχα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού παιχνιδιού Κρόνος. Το εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι ρόλων Κρόνος επιμορφώνει το μαθητή σχετικά με τη θεωρία και πράξη της ηλεκτροακουστικής σύνθεσης και του επιτρέπει να καλλιεργήσει τις ακουστικές του δεξιότητές και να εφαρμόσει δημιουργικά τις μουσικές του ιδέες μέσω της παιγνιακής δραστηριότητας.